In 2014 hebben wij besloten om de door de deelnemers opgehaalde gelden niet langer volledig ten gunste te laten komen van het Nationaal MS Fonds.

De belangrijkste redenen hiervoor zijn; MoveS wil een fondsenwervend platform zijn (en alleen dat) voor alle MS patiënten in Nederland en geen partij kiezen en MoveS is en wil op termijn een belangrijker internationaal fondsenwervend platform zijn en daardoor ook tegemoet komen aan de wensen van internationale deelnemers/actievoerders.

In plaats daarvan willen we samenwerkingsovereenkomsten aan gaan met meerdere Nationale en Internationale organisaties. We willen blijven samenwerken met bestaande organisaties zoals Het Nationaal MS Fonds en MS Research en deze organisaties ondersteunen met fondsen voor het faciliteren van onderzoek. Voordeel is dat in dit geval gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten en kennis van deze organisaties, waaronder maar niet beperkt tot de Wetenschappelijke Raad van deze organisaties. Op deze wijze worden de totale ketenkosten beperkt waardoor meer fondsen beschikbaar zijn voor onderzoek.

Dit betekent dat in tegenstelling tot de afgelopen jaren de door de deelnemers opgehaalde gelden vanaf 2015 niet langer volledig ten gunste zijn gekomen van het Nationaal MS Fonds.

Voor meer informatie over de funding tot en met 2014 verwijzen wij u daarom naar de website  www.nationaalmsfonds.nl en het te publiceren jaarverslagen van het Nationaal MS Fonds.