Op 19 juni 2016 werd bekend gemaakt dat MoveS het eerste jaar van het onderzoek “From big data and molecular landscape to personalized diagnosis, prognosis and treatment of multiple sclerosis (MS)” van Dr. Geert Poelmans en Prof. Gerard Martens van de Radboud Universiteit Nijmegen zal ondersteunen. De onderzoekers hebben een ‘overzichtskaart’ samengesteld waarin de biologische processen staan die betrokken zijn bij MS. De kaart is gebouwd aan de hand van genetische studies bij 11.500 MS patiënten en 21.000 gezonde controles. Een gedetailleerd inzicht in deze biologische processen is het resultaat. Ook zijn er stoffen ontdekt die een belangrijke rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van baanbrekende medicijnen.

Uit dit enorme onderzoek komen vervolgstappen voort. Zo wordt ‘MSmap’ gecreëerd, een digitale versie van de overzichtskaart voor de behandelend neurologen die aangevuld gaat worden met nieuwe informatie. Uit deze ‘MSmap’ kunnen gegevens worden gehaald die de diagnose en prognose bij mensen met MS kunnen ondersteunen. Diverse binnen- en buitenlandse MS-centra zijn hierbij betrokken.

De genezing van MS komt dichterbij door het testen van drie stoffen die aangrijpen op de biologische processen in een MS-celmodel dat gebaseerd is op stamcellen die afgeleid zijn van MS patiënten. Dit gebeurt in samenwerking met Dr. Valentina Fossati van The New York Stem Cell Foundation in Amerika.

Op 19 januari 2016 is een bedrag ad €350.000 overgemaakt naar het Nationaal MS Fonds waarvan. afgesproken is dat van dit totale bedrag €8.000 (ca. 2,3%) door het Nationaal MS Fonds mag worden besteed aan algemene (overhead-)kosten. Het Nationaal MS Fonds heeft in haar jaarrekening over 2016 verantwoording afgelegd over de besteding van deze gelden. Voor meer informatie verwijzen wij u daarom naar de website www.nationaalmsfonds.nl en het gepubliceerde jaarverslag over het financiële jaar 2016 van het Nationaal MS Fonds.

Schermafbeelding 2017-12-21 om 09.18.51